Algemene Voorwaarden  Workshop SK Support

Artikel 1: Algemeen

De workshop Zelf je website maken is een product van SK Support, gevestigd De Dadelboom 72 te Uitgeest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72483784.

Wanneer je je aanmeld en na bevestiging voor de workshop ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 2. Aanmelden en betalen

1.    Je deelname aan een workshop is definitief wanneer je je via www.susannekoning.nl hebt aangemeld en de betaling hebt verricht.

2.    Binnen 2 werkdagen ontvang je de bevestiging per mail en de bijbehorende factuur.

3.    De betalingen voor SK Support worden uitgevoerd door Mollie. Facturen worden verzonden via Moneybird.

Artikel 3. Afmelden

1.    Afmelden voor de workshop dient per e-mail (info@susannekoning.nl) te geschieden.

2.    Tot 14 dagen voorafgaand aan de workshop kan je je kosteloos afmelden. Je ontvangt het betaalde bedrag, minus €5,- administratie kosten, geheel terug.

3.    Tot 7 dagen voorafgaand aan de workshop ontvang je 50% van het betaalde bedrag terug.

4.    Er vindt geen restitutie meer plaats als je korter dan 7 dagen voorafgaand aan de workshop je afmeldt. Het is mogelijk om de workshop op een andere dag alsnog te doen.

Artikel 4. Overmacht

1.    SK Support behoudt zich het recht om de workshop te annuleren bij onvoorziene omstandigheden, waarop SK Support geen invloed kan uitoefenen.

2.    In overleg kan de workshop om een nader te bepalen tijdstip plaats vinden. Wanneer dit niet gewenst is, vindt restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1.    SK Support aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

Artikel 6. Klachten en problemen

1.    Neem bij klachten altijd contact met SK Support op via telefoonnummer 0628734253 of via mail info@susannekoning.nl.

2.    Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop , dan heeft SK Support het recht om deze persoon te verwijderen van de workshop. De deelnemer krijgt hierbij niet het betaalde bedrag terug.

Artikel 7. Overige bepalingen

1.   Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst of hieruit voortvloeiend, zullen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van Opdrachtnemer worden voorgelegd.